Ivana Čerkalová

Obchodný a marketingový manažér

+421 911 272 147 ivana.cerkalova@maboro.sk

Zuzana Pačesová, MBA

Koordinátor inkasných pracovníkov a Back office špecialista

+421 904 201 086 zuzana.pacesova@maboro.sk

Ing. Boris Čerkala

Riaditeľ a konateľ

+421 903 214 010 boris.cerkala@maboro.sk