Spoločnosť MABORO

Spoločnosť MABORO vznikla v roku 1998 ako jedna z prvých slovenských inkasných agentúr zameraných na správu pohľadávok. Základom jej vzniku boli dlhoročné skúsenosti jej zakladateľov prevažne z leasingového prostredia.

MABORO počas svojej dlhoročnej činnosti nadobudlo stabilitu a bohaté skúsenosti so všetkými typmi pohľadávok, sústreďuje sa  prevažne na pohľadávky leasingových, úverových, splátkových spoločností a nebankových subjektov.

MABORO má najväčšie skúsenosti so zaisťovaním a odberom predmetov financovania v zahraničí (Česko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Srbsko, Rumunsko, Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Holandsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko a naša najväčšia pýcha Irak)

MABORO taktiež disponuje vlastným on-line systémom správy pohľadávok LEASE::IS, ktorý umožňuje:

  • časovo neobmedzenú informovanosť klienta o stave jeho pohľadávok

  • možnosť pripomienkovania procesu správy pohľadávok

  • možnosť generovania záverečných správ zo správy pohľadávok alebo z previerok subjektov

  • možnosť vyhodnocovania úspešnosti správy pohľadávok

Priemerná úspešnosť správy pohľadávok

Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme

Potrebujete poradiť, vyriešiť záležitosť s pohľadávkami alebo zaistiť predmety financovania? Neváhajte nás kontaktovať, radi sa s Vami stretneme a prediskutujeme možnosti ako dané situácie vyriešiť vo Váš prospech.