Dočkáme sa zápisu záložného práva v technickom preukaze vozidla?

Určite to poznáte. Uzatvoríte úverovú zmluvu s nájomcom kde predmetom úveru je motorové vozidlo. Ako zábezpeku zriadite záložné právo. Nájomca prestane hradiť splátky a predmet úveru je nevedno kde. Zabezpečíte výkon záložného práva a podáte trestné oznámenie. Od orgánov činných v trestnom konaní Vám príde uznesenie o odmietnutí začatia trestného stíhania nakoľko podľa nich skutok nenapĺňa známky trestného činu. Všetko zamieta aj prokuratúra. Nepomáhajú ani sťažnosti a odvolania sa na verejnú listinu registra záložných práv, ktorá podľa nás jednoznačne preukazuje vlastníctvo predmetu. Takýchto prípadov máme plné šanóny a Vy tiež.